Utvecklingen av Max Payne 1 & 2 Remake drar igång på allvar efter Alan Wake 2-släppet

Utvecklingen av Alan Wake II går enligt Remedys planer och studion bekräftade nyligen att skräckspelet fortfarande har ”2023” som släppfönster. Studion arbetar emellertid även på Max Payne 1 & 2 Remake och under ett samtal med aktieägarna berättar de finska utvecklarna att antalet medarbetare som jobbar på nyversionen (som inkluderar de två första Max Payne-spelen) kommer att öka succesivt fram till årets slut.

”The development team has worked efficiently in proving the key elements of what Max Payne is all about and in bringing the game in high quality to today’s consoles and PCs. We expect the project to keep advancing well, and with that, the team size will expand gradually towards year-end, ” berättar Tero Virtala, Remedys VD.

Med tanke på att Alan Wake II lanseras under 2023, och att arbetet med skräckäventyret då är färdigt, lär en större del av personalstyrkan alltså gå över till att jobba på Max Payne 1 & 2 Remake. En ganska självklar arbetsfördelning visserligen, men då tar Remedy alltså sikte, med full kraft, på att bli färdiga med nyversionen till 2025.