Bristen på PS5-konsoler fortsätter in i 2022

Det har varit brist på PlayStation 5-enheter enda sedan lanseringen av konsolen för ett år sedan, och det ser ut som att detta kommer att fortgå även in i 2022

Bristen på halvledare påverkar som bekant många olika marknader, inte minst spelbranschen där Sony, Nintendo och Microsoft inte kan tillverka lika många PlayStation 5-, Nintendo Switch- respektive Xbox Series X-konsoler som de hade velat. Enligt källor till Bloomberg kommer bristen på PlayStation 5-konsoler att fortgå, där Sony ska ha sänkt sin produktionsprognos för det pågående räkenskapsåret.

Sony ämnade att tillverka 16 miljoner PlayStation 5-konsoler fram till mars 2022, men enligt den nya prognosen ser det ut att hamna på omkring 15 miljoner enheter.

Förutom bristen på halvledare uppges Sony också ha logistiska problem.

Annons