Bristen på PS5-konsoler fortsätter in i 2022

Det har varit brist på PlayStation 5-enheter enda sedan lanseringen av konsolen för ett år sedan, och det ser ut som att detta kommer att fortgå även in i 2022

Bristen på halvledare påverkar som bekant många olika marknader, inte minst spelbranschen där Sony, Nintendo och Microsoft inte kan tillverka lika många PlayStation 5-, Nintendo Switch- respektive Xbox Series X-konsoler som de hade velat. Enligt källor till Bloomberg kommer bristen på PlayStation 5-konsoler att fortgå, där Sony ska ha sänkt sin produktionsprognos för det pågående räkenskapsåret.

Sony ämnade att tillverka 16 miljoner PlayStation 5-konsoler fram till mars 2022, men enligt den nya prognosen ser det ut att hamna på omkring 15 miljoner enheter.

Förutom bristen på halvledare uppges Sony också ha logistiska problem.