PS5: Sony förtydligar hur inspelat ljud från röstchatten fungerar

I den senaste systemuppdateringen till PlayStation 4, version 8.0, skapades en hel del kontrovers. Uppdateringen innehöll information om att det kommer att vara möjligt att spela in ljud från PlayStation 5-konsolens röstchatt – som sedan kan skickas till Sony för granskning.

Anledningen till denna funktion är att Sony vill förhindra trakasserier, men många såg det som ett sätt för Sony att avlyssna spelarnas konversationer över PlayStation Network. Sony har emellertid bett om ursäkt för oklarheten kring funktionen, och nu förtydligar Sonys Catherine Jensen, VP för Global Consumer Experience, hur det hela kommer att fungera.

”Once the PS5 console launches, if a PS5 player needs to file a harassment report, they will be able to include up to a 40 second-long Voice Chat clip in their report — 20 seconds of the main conversation with the other player, plus an additional 10 seconds before and after the conversation selection. Only the most recent five minutes of a Voice Chat will be available for a player to use for this reporting function.

These reports can be submitted directly through the PS5 console, and will be sent to our Consumer Experience team for moderation, who will then listen to the recording and take action, if needed. Some submitted reports won’t be valid, and our team will take this as an opportunity to provide guidance and education. There won’t be an option to opt-out of this Voice Chat recording function because we want all users to feel safe when playing with others online, not just those who choose to enable it.”

Detta innebär alltså att spelare kommer att kunna spela in ett 40 sekunder långt klipp från röstchatten som sedan kan skickas till Sony för granskning. Och anledningen är att Sony vill förhindra trakasserier på PlayStation Network.